Listopad 2006

Štír

27. listopadu 2006 v 18:59 | Ëlon |  Znamení
Štír (24. 10.- 22.11.)
Znamení- vodní
 • Vládce znamení- Mars a Pluto
 • Flegmatici : °
 • Přátelská znamení- rak a ryby
 • Barva- rumělková
 • Kov- železo
 • Kámen- obsidián, jaspis, achát, opál, malachit, ametyst
 • Číslo- 2, 25, 65, 325
 • Den- čtvrtek
 • Duchovní ochránce- Ares
Stručně- Štíři mají silnou vůli, v jejich cílu je nedokáže nic zastavit. Jsou všímaví a bojovní. Často jsou uzavřeni samy do sebe a mají samotářskou povahu. Bystrým duchem a silnou vůlí mohou překonat hranice i špatných vlastností, jako je třeba mstivost a žárlivost.
Štíři jsou velmi odolní vůči nemocem. Mají rádi práci, která vyžaduje velkou energii, protože k vyčerpání té jejich je potřeba opravdu hodně : P

Chiméra (Chimaira)

27. listopadu 2006 v 18:37 | Ëlon |  Mystery of dry rains
Chiméra
Tříhlavá, masožravá bestie, žijící v temných jeskyních. V minulosti si ji lidé představobali (hlavně v Řecku) jako tříhlavou nestvůru, stvořenou ze tří zvířat. Tak jako mnohá stvoření před ní, nebyla ušetřena porážkou. Dostal ji řecký bájný hrdina Bellerofontés na zádech Pegasa, když hlídala vstup do podsvědí. Podle mágů, bude tato nestvůra představovat konec světa.
Vzhled- Chiméra měla tři hlavy, Lví, hadí a hlavu divoké kozy. Se všech tří hlav jí sršel oheň. Zepředu připomínala Lva, zezadu hada a uprostřed kozu. Je samosebou mnoho takových dohadů, které se od sebe liší, takže jen stručně.
Symbolika- podle mnohých její neskutečný tvar vyznačuje klam, přelud, nebo vidiny.

Život

26. listopadu 2006 v 19:30 Nazdárek
Motta
Život je pes, který nakonec každého pokouše
Život je pes a pes je nejlepší přítel člověka.
Každá svíčka jednou zhasne.
Život je jen hra, je na tobě jak ji budeš hrát.
Zastavte život, chci vystoupit!!!
Život je hra, kterou musíme hrát podle pravidel
Život si kreslíš sám, jen si pamatuj, že nemáš po ruce gumu
Život je jako bazén, ten kdo chce dál, musí umět plavat.
Život je jako bloudění ve tmě, nikdy nevíš co z ní vyskočí.
Lepší umřít pro něco, než žít pro nic
Život je boj, ten kdo ho vzdá je zbabělec
Život je jako obří balón s vodou, nikdy nemůžeš vědět kdy praskne.
Život je ubohá parodie na naše sny

Mermaid

25. listopadu 2006 v 20:46 | Ëlon |  Mystery of dry rains
Mořská panna
Mořská panna, krásné stvoření s horní polovinou těla ženskou a spodlí připomínala rybý ocas. Mořské panny byly obvykle znázorňovány sedící na skaliskách se zrcátkem a hřebínkem v ruce. Zpívající krásnou píseň líbezným spěvem a tím lákaly námořníky do náručí smrti. V opačném případě jim lidé připisovali dobrou povahu, když vytahují ze dna spadlé poklady a léčí poloutonulé námořníky. V každých kulturách je to jinak. Tak i mezi těmito různými stvořeními, jedna z nich může být vyšší, hezčí a hodnější, druhá zlá a škaredá. To co jim vždy zůstává stejné je jejich šupinatý ocas. Mořské panny tvoří hodně náměty k pohádkám, jen příklad z H. Ch. Andersena.
Symbolika- zrcátko s hřebínkem symbolizují ženskou marnivost, nebo marnivost obecně. Zobrazení mořské panny v některých z případů značí také pýchu a krásu. Jindy mohou značit těm námořníkům, kteří na tyto tvory narazí jistou smrt. Nebo že si jejich duše navždy vezme moře.

Střelec

22. listopadu 2006 v 17:39 | Ëlon |  Znamení
Střelec (23.11- 21.12)
 • Znamení- ohnivé
 • Vládce znamení- Jupiter
 • Cholerici : P
 • Přátelská znamení- Beran a Lev
 • Barva- azurová
 • Kov- cín
 • Kámen- sodalit, tygří oko, safir avanturín, topál, opaz ametyst
 • Čísla- 4, 16, 34, 136
 • Den- pátek
 • Duchovní ochránce- Priapos
Ztručně- Střelci jsou většinou aktivní a velice zvědaví. Díky tomu rychle navazuijí kontakty a s lidmi, se kterými se seznámí se baví o jejich životech... Většinou optimisti, s převážně dobrou náladou. Mají rádi svobodu a volnost. Výborní ve sportu, který patří k jejich koníčkům. ychlé rozhodování v menšině případů vede k omylu. Střelci bývají k většině případů spravedliví.
Aktivita je pro střelce důležitá i v ohledu Zdraví. Mezi zdravími střelci, jenž pobývají často v přírodě se můžou (zejména ti starší) najít ti, s nemocemi kyčelních kloubů. Je tedy dobré sport udržovat až do stáří
Co se týče ostatních znamení Sztřelci snesou- Lva, Kozoroha, Berana, Vodnáře, Váhy a Štíra, ale protiví se jim Pann, Ryby a Blíženci

Minotaurus

22. listopadu 2006 v 15:32 | Ëlon |  Mystery of dry rains
Minotaurus (Mínótaurus)
Jak mluví legenda, je minotaurus synem bílého býka a manželky Mínóa Pásifaé. Král pak nechal vystavět obrovské bludiště do něhož svého nevlastního syna uvěznil. Jeho manželku postihl krutý trest smrti. Po válce mezi Athénami a Krétou pak pro Minotaura museli Athény posílat sedm chlapců a semd dívek. Théseus, syn Athénského krále se pak do bludište vydal a minotaura zabil.
Podoba- minotaurus má hlavu býka a tělo člověka- muže. Ruce a tělo mívají trochu porostlé delšími chlupy než obvykle. V jiných případech, než jsou báje a pověsti, jsou Minotauři v celku emotičtí a to zejména co se týče vzteku. Za to z nich za žádnou cenu nevymlátíte důležité informace (jen si to zkuste a uvidíme, kdo bude první na rožni : P )

Harpyje

21. listopadu 2006 v 20:59 | Ëlon |  Mystery of dry rains
Harpyje
Harpyje nemají příliš dobrou pověst. Jsou to bohyně větrných bouří, s křídly. Občas odnášejí z bojišť mrtvá těla a odnášejí je do stínu podsvětí, nebo unášejí malé děti. Jsou to nezranitelné napůl ženy a napůl supy. Jejich rodiče se jmenovali Thaumás a Élektra. Jsou samosebou mnohé pověsti, jako o všem, ale jedna z řeckých nejznámějších je o Fínesouvi. Toho bohové ztrestali za zneužití daru vidění (věšteckým). Za jeho zradu ho bohové oslepili a poslali k němu harpyje, aby mu do úst rvaly hroudy jídla.
Podoba- Harpyje mají ženskou hlavu a supí těso se zkrabatělými nohami a ostrými drápy. Tak jak se dějiny měnily, se měnila i podoba harpyjí. Prve měly hlavu mladé dívky, nebo mladé ženy s krásnými, dlouhými kadeřemi. později se z nich však staly ohyzne babizny s těly supů nebo orlů.
Symbolika- ženská polovina těla má vyznačovat věrnost a oddanost, za to ptačí polovina symbolizuje moudrost a silnou mysl.

Pegas

21. listopadu 2006 v 20:29 | Ëlon |  Mystery of dry rains
Pegas
Toto slovo pro mnoho z nás představuje obraz nádherného bílého hřebce, s mohutnými křídly a velkou silou. Jako mnoho takových bájných stvoření pochází (teda zvláště) z řecké mytologie. Narodil se z krve Medusy. Po zkrocení divokého hřebce se na jeho hřbet usadil bájný Bellerofón a s Pegasovou nemalou pomocí zabil Chiméru. Pegas až do dnes září na obloze obrazem souhvězdí.
Vzhled: Mohutný bílí hřebec s obrovskými, silnými křídly posetými ptačím peřím. Vznášející se v oblacích a shlížející na mizerné bytí lidské rasy. Avšak vše má svůj protiklad a zobrazují se i černí Pegasové.
Symbolika: Samosebou v každé kultuře, která jej znala mohl vyznačovat různé schopnosti a vlastnosti. To co vím je, že je to symbol především umělců (básníků, malířů a tak dále) a vyznačuje tvůrčího ducha, s vysokou fantazií, a bystrost. V jistém smyslu mohl značit také sílu a čest.

Fénix

20. listopadu 2006 v 20:22 | Ëlon |  Mystery of dry rains
Fénix
Bájné zvíře, zlatých perutí, rodící se z popela svého předka. Pouze jednu noc, za 500 let se podle řeckého historika Hŕodota ukazoval obyvatelům města Héliopolis. On první pozvedl slovo o tajuplném ptáku s tajemnou mocí. Další případ symbolu koloběhu života. Fénix umře, z jeho popela se zrodí nový.
Symbolika- v egyptě vyjadřuje osobnost boha slunce, jeho zářivé peří se v mnoha spisech podává jako hořící tělo. Pro jeho životní dráhu, kdy se střídá život, smrt a zrození je to symbol koloběhu života, jež se neustále opakuje. V jiných kulturách také nezničitelnost lidského ducha a vzkříšení. Jeho plamenné tělo může tyké vyznačovat živé zhmotnění Ohně.

Gryf

20. listopadu 2006 v 19:20 | Ëlon |  Mystery of dry rains
Gryf
Zkloubením schopností Orla, jeho bystrým zrakem a lva, s jeho obrovskou silou, vzniklo zvíře jménem Gryf. Bájné stvoření s Hlavou orla a tělem Lva v každém náboženství představuje něco jiného. V řecku znamenal symbol Božskou moc, Křesťanství jej vystihuje jako vzkříšení, v Egyptě symbolizoval od symbolu vítězství až po symbol msty. Stejně tak jej ale mnozí považují za znamení ďábla, či satana a dlaždice s jeho vzorem pokládají ke krbu, nebo na chodbu, kde se dlaždice zašpiní nejvíce. S ním se často plete Hypogryf, který má ale zadní část koňskou.
Další podoba- Různorodost gryfů je rozvinulá. Od drobných rozdílů po změně v kombinaci tvorů. Nejčastěji se tedy vyskytuje Gryf s hlavou orla a tělem lva. Popřípadě přední končetiny také porůstá peří a má orlí "tlapy". Občas se na jeho hřbetě objeví obrovská křídla.
Symbolika- k níž jsem se již zmínil, ale ještě malý střípek. Gryf. Zvíře jenž ovládalo nebesa i zemi. V jeho moci bylo shlížet na zem z pohledu oblohy a vzhlížet na oblohu z pohledu země. Stal se tudíž symbolem nebs a země, dvojí síly. Pro tyto vlastnosti se z nestvůry ´dábla přecejen stal symbol božských mocí. Zvláštní co dokáže náboženství. Křesťanství- znázorňuje kristovy tvář- lidskou a božskou- běhání po zemi a létání v oblacích...

Butterfly blade

19. listopadu 2006 v 12:51 | Ëlon |  Obrázky
za zamlženým sklem
jediná barva, jediná naděje
Pro jednou...
lehkost bytí

Bless the child- slova

17. listopadu 2006 v 21:58 | Ëlon |  Nightwish
Bless the child
"I was born amidst the purple waterfalls.
I was weak, yet not unblessed.
Dead to the world, alive for the journey.
One night I dreamt a white rose withering,
a newborn drowning a lifetime loneliness.
I dreamt all my future, relived my past,
and witnessed the beauty of the beast"
Where have all the feelings gone?
Why has all the laughter ceased?
Why am I loved only when I'm gone?
Gone back in time to bless the child.
How can I ever feel again?
Given the chance would I return?
Why am I loved only when I'm gone?
Gone back in time to bless the child.
Thing of me long enough to make a memory.
Come bless the child one more time.
I've never felt so alone in my live.
As I drank from a cup which was counting my time.
There's poison drop in this cup of man,
To dring it is to follow the left hand path.
Why am I loved only when I'm gone?
Gone back in time to bless the child.
Think of me long enough to make a memory.
Come bless the child one more time.
Think of me long enough to make a memory.
Come bless the child one more time.
"Where have all the feelings gone?
Why it is the deadliest sin- to love as I loved you?
Now ublessed, homesick in time, soon to be freed care, from human pain.
My tale is the most bitter truth: Time pays it,
but with earth and trust, and a dark, silent grave.
Remembery my child:
without innocence the cross is only iron
hope is only an ilusion,
an oceansoul's nothing but name...
The child bless thee and keep thee forever"

Beauty of the Beast- slova

16. listopadu 2006 v 20:46 | Ëlon |  Nightwish
Beauty of the Beast

-Long lost love

Trees have tropped their leaves,
Clouds their waters
All this burden is killing me

Distance is covering your way,
Tears your memory
All this beauty is killing me

Ah, do you care,
I still fell for you
So aware
What should be lost is there

I fear I never find anyone
I know my greatest pain is yet to come
Will we find each other in the dark
My long lost love
Ah, do you care...
-One more night to live

Safely away from the world
In a dream, timeless domain
A child, dreamy eyed,
Mother's mirror, father's pride

I wish I could come back to you
Once again feel the rain
Falling inside me
Cleaning all that I've become

My home is far but the rest it lies so close
With my long lost love under the black rose
You told I had the eyes of a wolf
Search them and find the beauty of the beast

All of my songs can only be composed of the greatest of pains
Every single verse can only be born of the greatest of wishes
I wish I had one more night to live

A saint blessed me, drank me deeply
Spitting out the misery in me
Still a sinner rapes 1000 saints
Sharing the same hell with me

Sanest choice in this insane world:
Beware the beast but enjoy the feast he offers
All of my songs can only...
-Christabel

"Oh, sweet Christabel. Share with me your poem.
For I know now, I'm puppet on this silent stage show.
I'm but a poet who failed his best play.
A dead boy, who failed to write an ending
To each of his poems"

Voda

16. listopadu 2006 v 12:42 | Ëlon
Voda
Je to jakýsi opak ohně. Ve vlastnostech i ve své magické podstatě. Voda může vyzařovat vlatsnosti klidu, pohody a někdy třeba přísnosti. V magickém pohledu zastupuje vysokou úroveň, neboť jako jeden z živlů se nachází ve všech skupenstvích. (npř. led, oblaka, jezera)
Vysoce ovlivňuje lidské i jiné bytosti, neboť v mořích končí mnoho celého z lidských výtvorů a z minulosti. Potopa v Řecku, seslána bohem Diem je jeden z příkladů. Představíme li si, že v minulosti voda pohlcovala téměř celý povrch planety, do budoucna její hladina opět vzroste a v dnešních dnech zapírá přes sedumdesát procent zeměkoule, lze definovat větu, že voda byla minulost, je přítomností a zůstane i budoucností.
Musíme vzít také v úvahu, že se z vody skládá život. Díky ní proudí naše krev, díky ní nemáme v krku pouště a díky ní kolem nás roste život. Prakticky jde říct, že právě na Vodě a její energii závisí mnhoho životů.
Spojitost s ostatními živly nejde zrozpojit. Duchovně tvoří Voda s Ohněm protikladnou dvojici vyzažující opačné vlastnosti, barvy a smysly. Kdybychom vyřadili ať už vodu, nebo ohěň z jejich celku a spojitosti dvou živlů, celý systém rovnováhy by tím byl nakloděn na jednu stranu. Závislost Vody na Ohni je tatéž. Ve svém spojení je nutno mýt protiklady, k nimž by ste stavěli základy nových vír a porozumnění. Spojitost s ostatními živly je závislá na každým kousku mystiky. Vzduch obsahuje částečky vody, dá se tedy definovat Voda a Vzduch, že mají část své povahy stejnou, Voda zase obsahuje částečky vzduchu, čili protiůhel a smysl rovnováhy funguje. Zem, má v objetí vodu, kterou svým rozpětím kloubí s ostatními živly znovu a Voda, obohacuje Zemi. Rovnováha zůstává i tady vyvážená
Voda je jedním z hlavních darů, ať už psychického, nebo fyzického, má tedy právo být jeden z živlů.

Oheň

14. listopadu 2006 v 21:32 | Ëlon
Oheň
Oheň nás provází už od pravěku, je to jeden ze čtyř živlů. S jeho pomocí přežívali v pravěku zimu a zpracovávali s ním potravu. Nebýt ohně, zůstali by na syrovém mase a ovoci, které by našli. V minulosti hrál oheň významnou roli. Avšak stejně snadno, jako oheň zhasne, může vypuknout pořár. Stejně tak, jako ostatní živly, může oheň způsobit značné skody.
Spolu s ohněm vyhrávali naši předci bitvy. V okamžiku kdy útočili na dřevěné vesnice, nebo dřevěné opevnění, sloužil jim oheň jako zbraň. Ale často v oněch plamenech utržili ztráty i ti co požár zapálili.
V magii je oheň jedním z oněch hlavních symbolů. Vyznačuj ho mnoho znaků v mnoha kulturách. Bývá vzorem zášti, chtíče ale i zlosti. I dnes, v naší době ohni připisujeme významné chvíle, vemte si za příklad olympijský oheň, Nebo ohně při nichž se udělují ceny a vyznamenání a zakončují se s nimi tábory.
V plamenech končí i část naší minulosti. knihy, památky, vesnice a významné spisy. Plameny ohně pohlcují čarodějnice, vlkodlaky a další stvoření, které podle některých lidstvu trýznli.
Oheň jako takový je součástí mnoha rituálů. Jen svíčky při vyvolávání hrají významnou roli. Plameny vpisují do země mnoho válek a ztrastí. Je to jedna z věcí, kterými se země obohacuje a ničí. Je to obnovitelný zdroj tepla, až do té doby dokud má z čeho hořet. Proto se s ním můžou pojit pořekadla. Zkrátka je to jedna z věcí, bez nichž by se lidstvo nedostalo až k dnešnímu rozvoji


Live to tell the tale

13. listopadu 2006 v 18:39 | Ëlon |  Nightwish
Live to tell the tale
A single grain can tip the scale
Amidst the burden the scale will prevail
Showing what`s worth being here
Storyteller by a hearth of stone
A white little creature purring me
My childhood kingdom gone in time
The islands filling my mind with blue
The one in speacial, heaven`s court

All the joy unforgiven by this task

An errant soul, homeless and foul
All gone but the will to
Live to tell the tale

The days are filled with anxiety
Frustration, one right note a day
Where to find a perfect tune
Just do the work and take a step back

All the joy...

An errant soul...

Dark chambers of my mind
Locked around the neck of my love
None of you understand
And it doesn`t matter
To a broken marionette like me

An errant soul...

Oh how I hate mykind
Have it all
Yet wish to die

Not mykind but the kind as you are
Saints in Cain`s mask
I love you
I just did

Creek Mary's blood- slova

13. listopadu 2006 v 18:15 | Ëlon |  Nightwish
Creek Mary's blood

Soon I will be here no more
You'll hear the tale
Through my blood
Through my people
And the eagle's cry
The bear within will never lay to rest

Wandering on Horizon Road
Following the trail of tears

White man came
Saw the blessed land
We cared, you took
You fought, we llost
Not the war but an unfair fight
Sceneries painted beautifil in blood

Wandering on Horizon Road
Following the trail of tears
Once we were here
Where we have lived since the world began
Since time itself gave us this land

Our souls will join again the wild
our home in peace 'n wan 'n death

Wandering on Horizon Road...

"Hanhepi iyuha mi ihanbla ohinni yelo
Ón sunkmanitutankapi hena, sunkawakanpi watogha hena, ablaye t' ankapi
oihankesni hena
T' at' epi kin asni kiyasni he akatanhanpi iwankal
Oblaye t' anka kin osicesni miakuyepi ón
Makoce kin wakan Wakan Tanka kin ón
Miwicala ohinni
Hanhepi iyuha kici
Anpetu iyuha kici yelo
Mi yececa hehaka kin yelo,
na in yececa sunkamanitutankapi kin ka mikaga wowasaka isom

Uncinpi tuweni nitaku keyas ta k' u
Unwakupi e' cela e wiconi wanji unmakainapi ta yelo
Anpetu waste e wan olowan le talowan winyan ta yelo

Unwanagi pi lel e nita et' okab o' ta ye
Untapi it' okab o' ta
Na e kte ena ón hanska ohakap ni itansni a' u nita ni ihanke yelo"

Planet hell- slova

13. listopadu 2006 v 17:50 | Ëlon |  Nightwish
Planet hell

Denying the lying
A milion children fighting
For lives in strife
For hope beyond the horizon

A dead world
A dark path
Not evem crossroads to choose from
All the bloodred
Carpets before me
Behold this fair creation of God

My only wish to leave behind
All the days of the Earth
An everyday hell of my kingdom come

The 1st rock thrown again
Welcome to hell, little Saint
Mother Gaia in slaughter
Welcome to paradise, Soldier

My 1st cry neverending
All life is to fear for life
You fool, you wanderer
You challenged the gods and lost

Save yourself a penny for the ferryman
Save yourself and let them suffer
In hope
I love
This world ain't ready for The Ark
Mankind works in mysterious ways

The siren- slova

13. listopadu 2006 v 17:49 | Ëlon |  Nightwish
The siren

A lady with a violin playing to the seals
Hearken to the sound of calling

Who tied my hands to the wheel?
The zodiac turns over me
(Come to me)
Somewhere there my fate revealed
I hear but how will I see

I tied myself to the wheel
The winds talk to my sails, not me
(Come to me)
Somewhere there my fate revealed
I hear but how will I see